O Zakładzie

Zakład Karpologii powstał 1 października 2014 roku w Instytucie Biologii Środowiska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i jest to jedyny taki zakład w Polsce. Badania naukowe i działalność dydaktyczna Zakładu Karpologii dotyczy bioróżnorodności owoców i nasion roślin okrytozalążkowych, ich budowy morfologicznej i anatomicznej, rozwoju ontogenetycznego oraz wykorzystania tych cech w bioindykacji środowiska.

Diagnozy i opisy wielu owoców roślin okrytozalążkowych w kluczach i florach są częściowe i niekompletne, a czasem brak ich całkowicie. W badaniach karpologicznych jest wiele do opracowania wykorzystując nowoczesne urządzenia i metody badawcze (skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), mikroskop konfokalny, analiza obrazu) daje to możliwości prowadzenia badań, które poszerzają α-taksonomię, mają także zastosowanie praktyczne w postaci kluczy do oznaczania nasion i owoców poszczególnych grup roślin, określaniu stopnia jakości środowiska oraz jako materiały porównawcze.

Kontakt

Kierownik Zakładu

dr hab. prof. nadzw. Cezary Toma
e-mail: tomac@ukw.edu.pl
http://cezarytoma.pl/

Zakład Karpologii
Instytut Biologii Środowiska
Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

 

 

Zakład Karpologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30